Τρία μνημόνια φτωχοποίησης για να μειωθεί δήθεν το δημόσιο χρέος, αυτό όμως αυξήθηκε.