Αίσχος: Η Εθνική Τράπεζα εκπλειστηρίασε μαγαζάκι 46 τμ - Οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις όμως συνεχίζονται