Όλες και Όλοι την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου και ώρα 1.30 μ.μ. σε συμβολαιογραφείο στην Αθήνα (Ακαδημίας και Ζωοδόχου Πηγής) για να αποτρέψουμε πλειστηριασμούς πρώτων κατοικιών