8 Μάρτη: ημέρα της γυναίκας – 2019: οργανώνουμε τις αντιστάσεις μας!