Μαζικό και δυναμικό το σημερινό συλλαλητήριο των εκπαιδευτικών.