Ερώτηση Νίκου Χουντή προς Κομισιόν - Φωκίδα: Κίνδυνος για το περιβάλλον η προώθηση της «Αποκλειστικής Μεταλλευτικής Δραστηριότητας»