Πρόσκληση: Παρουσίαση βιβλίου για τις «Προϋποθέσεις υπέρβασης της Λιτότητας και της Επιτροπείας» (4/2)