Όλες και Όλοι την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10:00πμ σε συμβολαιογραφείο στην Αθήνα, Ακαδημίας 59, για να αποτρέψουμε πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας