Μεγάλη νίκη του κινήματος η ανάκληση της κυβερνητικής απόφασης για τη μεταβίβαση 2.329 μνημείων της χώρας στο «Υπερταμείο»