Όχι στο ξεπούλημα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς - Να προστατευτούν τα μνημεία -Να ακυρωθεί η μεταβίβαση του δημόσιου πλούτου στο Υπερταμείο