Πολιτική συνεργασία της Λαϊκής Ενότητας (ΛΑ.Ε) με τον κινηματικό πολιτικό φορέα "Αλληλεγγύη - Ανυπακοή - Ανατροπή" (ΑΛ.ΑΝΥ.Α)