Η αριστερή ρητορική δεν εξωραΐζει τις δεξιές πολιτικές