Ανακοίνωση της Επιτροπής Δικαιωμάτων της Λαϊκής Ενότητας