Στόχος της κυβέρνησης η συνεχής μετάθεση της λύσης για αναδρομικά