ΛΑΕ Κέρκυρας: Δήμαρχε έστω και τώρα διασφάλισε τη λειτουργία του δημοτικού Συμβουλίου χωρίς εισαγγελέα και ΜΑΤ.