Η Δημοκρατία στο απόσπασμα - Νέα ήθη στην τοπική αυτοδιοίκηση από το Δήμο Κέρκυρας.