Συμπόρευση ΛΑΕ - Δ.Ρ.Α.ΣΥ - Εργατικού Αγώνα στον δήμο Ιωαννιτών