«Προϋπολογισμός 2019»: Ταξικός – Αντιλαϊκός – Μνημονικακός