Όλες και όλοι Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018, στις 10 το πρωί, σε Συμβολαιογραφείο στην Αθήνα, Ακαδημίας 59, για να αποτρέψουμε πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας.