Αυτή την εβδομάδα πραγματοποιούνται 982 πλειστηριασμοί - Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για την ακύρωση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών πρώτων κατοικιών