Τα «κίτρινα γιλέκα» είναι εικόνα από το ευρωπαϊκό μέλλον.