Νίκη της ΛΑΕ και του Κινήματος - Αναστάλθηκαν 7 πλειστηριασμοί κύριας κατοικίας