Απόφαση Πολιτικού Συμβούλιου της ΛΑΕ στις 2 Δεκέμβρη 2018