Το «πρόβλημα», το ….«δίλημμα» και η πραγματική λύση