Συμπαράσταση και αλληλεγγύη στον αγώνα των μουσικών σχολείων ενάντια στην υποβάθμισή τους.