"Τους ζυγούς λύσατε" από το Τμήμα Πολιτισμού της ΛΑ.Ε.