Δ. Στρατούλης στο Ναύπλιο: Να μην κλείσει το εργοστάσιο ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ