Να μπει τέλος στις μειώσεις συντάξεων, να επιστραφούν τα παρανόμως παρακρατηθέντα.