Γιάννης Τόλιος: Ο Προϋπολογισμός 2019 διαιωνίζει τη Λιτότητα και Επιτροπεία