Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους διωκόμενους συνδικαλιστές του Ο.Α.Ε.Ε