Κλιμάκιο της ΛΑΕ στην μεγάλη και ενωτική συγκέντρωση - πορεία συνταξιούχων. Δηλώσεις Δ. Στρατούλη