Καταδικάζουμε τις διώξεις εναντίων των συνδικαλιστών του Ο.Α.Ε.Ε.