Βαρύς ο φόρος αίματος για ένα μεροκάματο του τρόμου