Όλες και όλοι την Τετάρτη 14/11, στη 1 μ.μ. στην Αθήνα (Σταδίου 43) έξω από συμβολαιογραφείο που εκπλειστηριάζουν λαϊκή περιουσία και σε συμβολαιογραφεία σε όλη τη χώρα