Νίκη ΛΑΕ και Κινήματος. Ανεστάλησαν 12 πλειστηριασμοί λαϊκής κατοικίας