Αλήθειες και ψέματα για τα  αναδρομικά – Απαιτήσεις των συνταξιούχων σε αναλυτικά ποσά