Όλες και όλοι την Τετάρτη 7/11 στις 13:30 (Ακαδημίας και Ζωοδόχου Πηγής)