Εγκληματική η ευθύνη της κυβέρνησης για την καταστροφή των ελαιοπαραγωγών.