Πανλευκαδίτικος ξεσηκωμός - Οι κοινωνικές υποδομές της Λευκάδας στο Υπερταμείο.