Ανακοίνωση Ν.Ε. ΛΑ.Ε. Ηρακλείου για την 8η Ελληνογερμανική Συνέλευση