Η Λαϊκή Ενότητα Μεσσηνίας, την Τρίτη 30/10 στην ΔΕΗ Καλαμάτας.