Η κυβέρνηση αρνείται κάθε έννοια δικαίου για τις συντάξεις.