ΟΧΙ στην Ελληνο-Γερμανική Συνέλευση. Όλοι/ες στο Ηράκλειο Κρήτης και την Χερσόνησο (1-3/11)