ΣΥΡΙΖΑ, ακριβός στα πίτουρα και φθηνός στο αλεύρι.