Συνάντηση αντιπροσωπείας της ΛΑΕ με την διοίκηση του Συλλόγου Συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας