Π. Λαφαζάνης: Η Εθνική Τράπεζα να τηρήσει τις θεσμοθετημένες υποχρεώσεις της στο Λογαριασμό Επικούρησης των εργαζομένων της.