Ο Γιάννος Παπαντωνίου δεν αποτελεί την εξαίρεση. Αναγκαία μια βαθιά ανατροπή και επαναθεμελίωση της χώρας