Όλες και όλοι την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018, στις 13:30  στην Αθήνα ( Ακαδημίας και Ζωοδόχου Πηγής)