Αποτυχημένες τράπεζες, χαμηλή ανάπτυξη, νέα αστάθεια