Ο Νίκος Χουντής στην Τρίπολη την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου